Pride-veckans politiska utspel

Rösta för allas lika rätt loggaStockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden från partierna.

Under årets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel på det hbtq-politiska området. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.

Centerpartiet presenterade under onsdagen nyheten att de nu är för en översyn av utlänningslagen för att säkerställa en rättssäker asylprövning för hbtq-personer. 2012 röstade riksdagen för en utvärdering av lagen, ett förslag som då endast stöttades av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. RFSL välkomnar Centerpartiets nya linje och hoppas att en översyn kan bli verklighet i början av den nya mandatperioden.

De fyra regeringspartierna meddelade under torsdagen att de numera alla är överens om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen. Tidigare under veckan gjorde också Kristdemokraterna Caroline Szyber och Erik Slottner ett eget utspel där de förordade detta, men också att transpersoner explicit ska inkluderas i straffskärpningsregeln. RFSL har länge drivit på för båda dessa förändringar och välkomnar de nya ställningstagandena. Både allianspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu för och inkluderingen av transpersoner i hetslagstiftningen kan bli verklighet. Eftersom det rör sig om en grundlagsändring dröjer det dock till 2018.

Under fredagen i Prideveckan meddelade Folkpartiet är de numera är för en reglering av surrogatmödraskap i Sverige, men till viss del fortfarande inväntar den pågående utredningens resultat. De blir därmed det andra partiet, efter Centerpartiet, att göra ett positivt ställningstagande i frågan. Miljöpartiet har också röstat för att genomföra en utredning i frågan ”i positiv anda”. RFSL välkomnar alla dessa ställningstaganden och ser fram emot att få ta del av utredningens förslag.

Socialdemokraterna meddelade på Prideveckans fredagskväll att de vill öka anslaget till hbtq-organisationerna med 3 miljoner kronor. I nuläget är stödet endast 7,3 miljoner, efter årets höjning med 1 miljon kronor. En ökning med 3 miljoner skulle bli mycket betydelsefullt för RFSL och andra organisationer. Hbtq-organisationsstödet är det enda fria ekonomiska stöd som RFSL får i nuläget, resten av budgeten består av projektstöd. För att kunna bedriva en hållbar verksamhet är organisationsstödet helt nödvändigt och RFSL har sedan många år arbetat för en höjning. Socialdemokraternas ställningstagande är mycket välkommet.

Flera av partierna valde också att under prideveckan presentera sin hbtq-politik på ett sammanhållet sätt. Folkpartiet lanserade sitt program på onsdagen, samma dag som Socialdemokraterna. Folkpartiet uppmärksammade bland annat äldre hbt-personers situation, skolfrågor, att rättstillämpningen gällande hbt-flyktingar återkommande ska ses över och att fråganom ett trdje juridiskt kön ska utredas. Socialdemokraterna framhöll bland annat vikten av ett hbt-perspektiv på hälsofrämjande arbete, att en könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och att frågan om fler vårdnadshavare än två ska utredas, liksom att arbetsgivare aktivt ska arbeta mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Moderaterna skrev på DN debatt om sin hbtq-politik, där de bland annat betonade äldre hbtq-personers situation och ville se en förbättring i kommunernas arbete för detta, samt vikten av att arbeta mot hatbrott.

RFSL noterar med glädje att årets Stockholm Pride-vecka bjöd på fler konkreta ställningstaganden från partierna än tidigare och att hbtq-politiken på ett tydligt sätt tagit plats i inledningen av valrörelsens slutspurt.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>