Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers asylrätt på allvar och gör en översyn av utlänningslagen

140606_Ulrika__44A3867Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på asylpolitiken.

På många platser i världen, inklusive i Sverige, ser vi för närvarande en ökad närvaro av aktörer som aktivt motarbetar hbtq-personers rättigheter. RFSL vill därför utöka sitt arbete för bland annat hbtq-personers rätt till asyl. Vi vill också stärka upp vårt antirasistiska arbete och tydligt visa på hbtq-rörelsens antirasistiska ansvar.

– Vi ser en ökad närvaro av rasistiska krafter i många europeiska länder, och vi vill därför vara en tydligare röst för vikten av att hbtq-rörelsen aldrig låter sig användas för rasistiska syften. En vunnen rättighet för hbtq-personer på någon annan grupps bekostnad är ingen seger, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

RFSL arbetar för att utlänningslagen ska ses över så att existerande motstridiga formuleringar, som leder till en rättsosäker asylprövning, undanröjs. Avslagsbeslut med motiveringar som till exempel att det finns ett ”internflyktsalternativ ” i ett land som kriminaliserar samkönade sexuella handlingar eller att personen tidigare levt ”dolt” är inte acceptabla.

– Det är orimligt att skicka tillbaka personer med motiveringen att de ska söka myndigheternas skydd i länder, eller regioner där dessa kriminaliserar hbtq-personer och har skyldighet att vidta åtgärder mot dem, säger Aino Gröndahl, asyljurist vid RFSL och offentligt biträde åt asylsökande hbtq-personer. 

Arbetet med att förbättra migrationsmyndigheternas hbtq-kompetens måste samtidigt fortsätta och Migrationsverket måste också säkra rätten till trygga boenden för asylsökande hbtq-personer. RFSL anser också att transpersoner ska kunna påbörja eller fortsätta påbörjad könskorrigerande vård i Sverige redan innan ett beslut om asyl hunnit fattas. Sådan vård ska anses vara ”vård som inte kan anstå”.

RFSL har sedan 1970-talet arbetat med att erbjuda stöd till asylsökande som förföljs på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck, bland annat genom juridisk rådgivning. Sedan några år tillbaka finns också nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända, RFSL Newcomer, hos några av RFSL:s avdelningar. Varje år är RFSL:s asylhandläggare inblandad i cirka 130 individärenden. Antalet har ökat kraftigt under de senaste åren.

– Vi vill också att undantag ska göras från Dublinkonventionen när det gäller länder som inte erkänner hbtq-personers asylskäl. Därutöver måste EU:s asyldirektiv (skyddsgrundsdirektivet) korrekt efterlevas av Sverige, vilket inte är fallet idag. I asylprövningen idag läggs för stort fokus på hbtq-personens levnadssätt, om personen levt ”öppet” eller ”dolt” med sin identitet och hur den kommer att leva i hemlandet vid en utvisning. Detta trots att det inte finns någon definition av vad som menas med begreppen ”öppet” eller ”dolt”, säger Aino Gröndahl.

Läs mer om våra valkrav på: http://hbtqval2014.bratext.se/vara-valkrav/

Läs mer om RFSL:s valkampanj på: http://hbtqval2014.bratext.se/

1 Comment

  1. Det e4r inte se5 att me5nga barn lever med en singelff6re4lder. Det e4r se5 att me5nga barn lever med en ff6re4lder i taget! Detta beror ofta pe5 den egsoim som pre4glat ve5ra feminister de senaste decennierna. Nu har feminismen gjort svenska kvinnor se5 oattraktiva att det blivit problem ff6r dem att hitta me4n som vill gf6ra dem med barn och de4rff6r ke4nner sig samhe4llet nf6dgat att inff6ra artificiell befruktning av dessa trista egoistiska varelser. Varff6r skall vi alltid ge5 runt problemen iste4llet ff6r att lf6sa dem. Det vore mycket be4ttre om femnisterna te4nkte om och att fler svenska kvinnor blev attraktiva att leva med ff6r svenska me4n, e4n att samhe4llet me5ste befrukta dem artificiellt och sedan le5ta barnen ve4xa upp helt utan pappa. Detta kallar feministerna en seger, men ff6r vem? Barnen utan pappor le4r inte tje4na pe5 det och donatorerna le4r ve4l knappast bli glada ne4r ett ge4ng pappalf6sa artone5ringar plf6tsligt tar kontakt.Det som gf6r den he4r debatten se5 meningslf6s e4r att de flesta kvinnor skulle kunna bli ff6re4ldrar pe5 normalt se4tt om de bara velat. Nu ve4ljer de insemination iste4llet. Samhe4llet skall alltse5 tvingas betala ff6r ne5got som vi skulle kunnat ha fe5tt gratis! Ne5got som vore mycket mera angele4get e4r att singelme4n borde fe5 surrogatmammor som bar fram deras barn. Det le4r ju finnas me5nga arbetslf6sa ungdomar, skulle inte ne5gra av den kvinnliga delen av dessa kunna fe5 arbete som skattefinansierade surrogatmammor e5t ensamste5ende singelme4n som inte vill leva med en trist feministisk tjat och gne4llmaskin.

    Reply

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>