Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers familjefrågor på allvar och inför könsneutral föräldraskapspresumtion

140606_Ulrika__44A3867Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på familjepolitiken.

I dagens lagstiftning finns många luckor för hbtq-personer som vill bilda familj och leva tryggt i sina familjer. Barn kan aldrig vara en rättighet, men osakliga hinder i dagens lagstiftning ska undanröjas för att säkerställa likabehandling på det familjepolitiska området, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Bland annat driver RFSL frågorna om könsneutral föräldraskapspresumtion, embryodonation, fler vårdnadshavare än två, reglering av surrogatmödraskap i Sverige, lika tillgång till assisterad befruktning också i praktiken, också för personer som genomgått könskorrigerande behandling; och rätten att registreras i folkbokföringen som förälder på det sätt en själv önskar.

– Trots flera reformer de senaste åren på området återstår mycket. Lagstiftaren har inte tagit något helhetsgrepp på den familjepolitiska lagstiftningen och det märks, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Det saknas fortfarande en lagstiftning på det familjepolitiska området som utgår från att det i en familj kan rymmas fler än två personer med barn. Möjligheten att bli förälder som ensamstående är också begränsad, oavsett om en önskar bli förälder genom assisterad befruktning eller adoption. Bristen på reglering i Sverige vad gäller surrogatmödraskapsöverenskommelser försvårar och utsätter såväl barn som föräldrar för rättsosäkra situationer. Förbudet mot embryodonation omöjliggör för många tjejpar och transkillar att bli föräldrar på det sätt de önskar, och svårigheterna för Skatteverket att registrera föräldrar på det sätt de önskar, försätter många transpersoner som är föräldrar i oacceptabla situationer i vardagslivet.

– En könsneutral föräldraskapspresumtion är ett av våra grundkrav. Den frågan har utretts grundligt redan 2007 och är nu på väg att utredas ytterligare en gång. En sådan reform skulle leda till att alla barn som är föds inom ett äktenskap alltid skulle ha två juridiska föräldrar från födseln, inte bara barn inom olikkönade äktenskap, och därmed bättre juridisk grundtrygghet. Det är inte ett särskilt radikalt krav och det är märkligt att det inte redan genomförts, säger Ulrika Westerlund

– Det har alltid funnits andra sorters familjer än mamma, pappa, barn. Det är dags för lagstiftaren att ta sitt ansvar och anpassa lagstiftningen till verkligheten, säger Ulrika Westerlund.

 

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>