Socialdemokraterna svarar

Rosen_RGBCarin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, svarar på frågor om varför just Socialdemokraterna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Trans

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Tvångssteriliseringen som genomfördes var ett övergrepp. Det är fullt rimligt att de som har varit utsatta för dem skall ha möjlighet att söka skadestånd. Hur och på vilket sett det skall ske måste dock ses över i en utredning.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Vi har drivit frågan i riksdagen att se över lagstiftningen då vi vet att den nuvarande har luckor som måste ses över, samtidigt vill vi påminna om att när vi satt i regeringsställning stärkte vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet asylrätten för dem som flyr från förföljelse på grund av sexuell läggning. Det är alltid rimligt att lagen ses över och utvecklas. Vi tycker att det viktigt att stärka kompetensen i HBT-frågor på berörda myndigheter för just de som sköter bedömningarna.

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Vi menar att det är en komplex fråga som berör många aspekter i en människas liv. Vi säger inte nej till tanken men vi vill se över frågan på ett tydligt och bra sätt.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
De ungdomar som vet att de är homo-, bisexuella- och/eller transpersoner har ofta en särskilt jobbig situation, både vad gäller att känna sig trygga i sin identitet men också av rädsla för omgivningens reaktioner. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har hbt-kunskap. Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Socialdemokraterna vill stärka arbetet mot mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan. Lärare och annan skolpersonal behöver få kunskap och kompetens för att förebygga mobbning och hantera mobbingsituationer. Vi vill också införa ”lex Sarah” i skolan. Det innebär att alla skolor – oavsett huvudman – är skyldiga att rapportera missförhållanden som mobbning, kränkningar och trakasserier eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs. Socialdemokraterna vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar, så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbning inom en viss tidsperiod. Elever ska annars kunna kräva skadestånd.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att skapa en skolmiljö som är inkluderande för alla oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har hbt-kunskap. Den svenska skolan ska stå för absolut nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Hiv/hälsa

Vi har tidigare lagt mycket konkreta s-förslag om ett åtgärdsprogram kring hiv. I ett sådant program bör ingå en nationell informationskampanj kring hiv, utveckling av metoder att ge lärarna stöd när det gäller att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt undervisa om sex och samlevnad och hur man skyddar sig själv och sin partner. Sprututbytesprogram samt utveckla ungdomsmottagningarnas verksamhet och se till att målgruppsanpassa budskapen.

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Vi har tidigare lagt mycket konkreta s-förslag om ett åtgärdsprogram kring hiv. I ett sådant program bör ingå en nationell informationskampanj kring hiv, utveckling av metoder att ge lärarna stöd när det gäller att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt undervisa om sex och samlevnad och hur man skyddar sig själv och sin partner. Sprututbytesprogram samt utveckla ungdomsmottagningarnas verksamhet och se till att målgruppsanpassa budskapen.

 

Familj

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Frågor som rör en breddad syn på föräldrarollen och vem som är förälder har stor betydelse i många familjebildningar.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja, vi vill att en könsneutral föräldrapresumtion ska införas. Vi kan se över möjligheten till embryodonation.

 

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Den individuella prövningen gäller alltid vid en asylansökan. Vår uppfattning är att det är av största vikt att Migrationsverket ges resurser för utbildning och kompetensutveckling för att personalen ska kunna hantera HBT-personers speciella skäl vid asylansökan. Men också att se över nuvarande lagstiftning.

(Migrationsverket har valt att fokusera särskilt på HBT-frågor under det kommande året.)

 

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Vi har en politik som ser till helheten, vi har i vårt program gått från kommunen, till det globala.

Vad är det första ni vill göra för hbt-politiken om ni får bestämma?
Se över utlänningslagen. Genomföra de förändringar som krävs för att skapa en trygg miljö i skolan, och tillsätta en utredning för att se över transpersoners hela livssituation.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
I grunden handlar den eftersattheten om att de frågor som berör transpersoner och sexuell läggning ofta blivit tagna ur sin kontext och kommit att behandlas som särfrågor. Grunden för socialdemokratin är alla människors lika värde och rättighet och det är det som skall prägla den politik som vi vill ha för att bygga ett framtida samhälle.

1 Comment

  1. Hej He5kanJa, varff6r och varff6r inte?Ige5r var jag pe5 cafe9 med min e4lskade kompis Anna Matsson, som varit pe5 HBTQ-festival i Kombodja.De4r koemmr ff6rtrycket och oviljan att stf6dja me4nniskor re4tt att vara sig sje4lva fre5n familjen. Jag tycker vi behf6ver fre5ga oss vad det igentligen e4r som driver oviljan att le5ta me4nniskor, i sanning, vara sig sje4lva he4r. Om det har en rot i en re4dsla som vill skydda och bevara familjen fre5n,,, ? se5 kan jag, med mina ke4nslor, ana hur sve5rt det kan vara.Du He5kan f6ppnar ff6r oss andra att inte stanna i ve5ra possitioner -Tack!PSDe koemmr att komma ff6retre4dare ff6r HBTQ fre5gor fre5n Kombodja och Vietnam hit till Gf6teborg ne4sta e5r.DS

    Reply

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>