Vänsterpartiet svarar

v_nsterpartiet_jpg_94876v530x800I förbindelse med Almedalsveckan har RFSL tillfrågat olika representanter från partier som ställer upp i Riksdagsvalet om varför just deras parti är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt! Hans Linde, riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson, och talesperson för hbt-frågor för Vänsterpartiet svarar idag på vår valblogg! (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Familj

 

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
I grunden krävs en översyn av familjepolitiken så att den ska utgå från hur familjer faktiskt ser ut idag i Sverige, istället för att utgå från konservativa normer om kärnfamiljen. En av flera viktiga frågor är därför att tillåta fler än två vårdnadshavare.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja. Vi tycker att familjelagstiftningen ska vara könsneutral och inte göra skillnad på samkönade par. När det gäller embryodonation kan vi inte se några giltiga argument till att inte tillåta det.

Trans

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Sverige behöver i grunden se över sin könstillhörighetslagstiftning. Dagens lag är omodern. Vi vill att Sverige tittar på lagstiftningen i Argentina, där man avskaffat kravet på diagnos och gett varje individ rätt att själv definiera sitt juridiska kön. Vi vill också att det ska finnas fler än dagens två juridiska kön.
Utöver det är självklart vårdfrågorna de viktigaste. Vården måste vara tillgänglig över hela landet och möta alla med respekt, oavsett könstillhörighet och könsuttryck.

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Ja. Alla andra grupper som utsatts för tvångssteriliseringar av staten har fått en ursäkt och skadestånd. Vi kan inte se varför man ska göra en annan bedömning av de transpersoner som tvångssteriliserats.

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Ja. 18-årsgränsen skapar idag både problem och lidande för många unga transpersoner. Vi vill i grunden att det ska bli lättare att byta juridiskt kön, det måste vara upp till varje individ att definiera sig själv – även när det kommer till juridiskt kön.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?

Vi ser tre prioriterade frågor inom migrationspolitiken:

1.    Se över lagstiftningen för att stärka hbtq-personers asylrätt

2.    Skapa lagliga vägar så att hbtq-flyktingar inte ska vara utelämnade till smugglare.

3.    Reformera mottagandet i Sverige. En hbtq-flykting från Uganda ska inte behöva placeras på ett boende med andra ugandier.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Ja. Det är uppenbart att lagstiftningen idag inte fungerar när hbtq-personer avvisas tillbaka till förtryck.

Skola

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Kunskap och kompetens hos lärarna.
Ett strukturerat normkritiskt arbetet mot homo- & transfobi.
En likvärdig och sammanhållen skola – vi ser att när alltfler privata skolor öppnas (och stängs) blir det svårare att garantera att alla skolor har ett strukturerat arbetet runt hbtq-frågor. I vinstdrivande skolor ser vi dessutom att färre lärare är behöriga. För oss att frågan om vinster i välfärden också en hbtq-fråga. Så länge girigheten får styra välfärden blir det svårt att garantera ett bra bemötande på alla skolor.

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
Alla skolor måste ha ett medvetet och strukturerat arbete mot homo- och transfobi. På varje skola ska elever och lärare tillsammans ta fram antidiskrimineringsplaner för hur man ska arbeta. Personalen i skolan måste ha kompetens att jobba mot homo- och transfobi och jobba normkritiskt. Det kräver förändringar i dagens lärarutbildning och att de redan utbildade lärarna får kompetenshöjning. Vuxna i skolan behöver också få stöd av skolledningen.

Vänsterpartiet driver också att feministiskt självförsvar ska införas i skolan. Det handlar om att stärka alla som identifierar sig som tjejer, men också om att förändra normer runt kön.

Hiv/hälsa

Se över och utöka hiv-preventionen
Skrota informationsplikten

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Det hiv-preventiva arbetet måste utgå från de riskgrupper som finns idag och kanaliseras via de organisationer som har bäst kompetens att nå riskgrupperna. Resurserna till hiv-prevention, som legat på samma nivåer under lång tid, måste öka.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Vänsterpartiet har alltid gått före i hbtq-frågorna. Redan 1973 motionerade vi om samkönade äktenskap och den första öppna bögen och flatan som valdes in i riksdagen var båda vänsterpartister. Andra partier har ofta hånat oss, men med tiden insett att vi haft rätt. Idag fortsätter vi att gå före och driva på utvecklingen när det gäller hbtq-frågor i riksdagen, men också ute i kommuner och landsting.

– Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma?
Det är många saker som behövs göras. Men vi hoppas att nästa regering omgående efter sitt tillträde kan ge de tvångssteriliserade transpersonerna en ursäkt och börja betala ut ett skadestånd.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Under många år var transfrågorna eftersatta. Vi talade om hbtq-frågor, men i realiteten fokuserade vi ofta på homo- och bisexuella cismän. Vi försöker idag göra vårt bästa att föra upp transfrågorna högst på dagordningen.
Situationen för rasifierade hbtq-personer är en annan helt klart eftersatt fråga.

Några ytterligare förslag som kan stärka hbtq-personers rättigheter och livssituation?
Vi ser att välfärdsfrågorna är centrala hbtq-frågor. Hbtq-personer möter alla välfärdens delar, då måste man ha kompetens att möta oss med kunskap och respekt i hela välfärden. I många kommuner och landsting driver vi därför på för certifiering av ungdomsmottagningar, skolor, familjecentraler etc. Men det är också viktigt att se att välfärden är en arbetsplats för många hbtq-personer. Hbtq-frågorna måste därför också vara en del av personalpolitiken. Sist, men inte minst, finns det stora behov av mötesplatser för hbtq-personer. Fritidsgårdar för unga hbtq-personer i Stockholm och Malmö har varit väldigt framgångsrika – vi vill att fler kommuner ger sina unga hbtq-personer samma möjlighet att träffas på sina egna vilkor.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>